Розробка заходу "Двобій інтелектів"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – в нестандартній ситуації поглибити, удосконалити знання учнів, їхні практичні вміння і навички, формувати вміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати пізнавальну активність учнів, творчі здібності, уміння логічно м ислити, аналізувати, вирізняти головне, орієнтуватися в новій ситуації, приймати правильне рішення; виховувати інтерес до фізики як науки.
Попередній перегляд

Триває завантаження