Розробка заходу "Математичний експрес"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – виховувати в учнів пізнавальний інтерес до предмета математики; формувати основні компетентності, вміння учнів застосовувати набуті знання для розв’язування задач і вправ в нестандартних ситуаціях; сприяти розвиткові логічного мислення, уваги , швидкості реакції, пам'яті, бажання застосовувати здобуті знання для досягнення поставленої мети.
Попередній перегляд

Триває завантаження