Презентація "Спорт. Хімія. Здоров'я"

Презентація подається з метою – формувати цілісне уявлення учнів про взаємозв’язок і взаємовплив прогресу на різні галузі людської діяльності в цілому і спорт зокрема; підкреслити важливість і необхідність формування цілісної картини світу, удосконалення та поглиблення знань за допомогою їхнього ана лізу й синтезу, побудови логічних ланцюжків причинно-наслідкових зв’язків.
Попередній перегляд

Триває завантаження