181
Оцініть публікацію

Фізичні основи реактивного руху. Ракета. Україна - космічна держава. Семінарське заняття з фізики

Викладено методику проведення семінарського заняття на заявлену тему з застосуванням елементів модульно-розвиваючого навчання та проектної діяльності. Метою роботи є показати як формуються уміння, навички та норми діяльності студентів на змістово-пошуковому й оцінно-смисловому етапах модульно-розвив аючого заняття
Попередній перегляд

Триває завантаження