557
Оцініть публікацію

Кінематика

Конспект узагальнюючого уроку на заявлену тему в 10-му класі, мета якого - узагальнити й систематизувати знання учнів про кінематичні величини та зв’язки між ними; продовжити формування узагальнених способів мисленнєвої діяльності, розвивати аналітико-синтетичне мислення та виробляти уміння швидко р озкривати причинно-наслідкові зв’язки
Попередній перегляд

Триває завантаження