1264
Оцініть публікацію

Від Демокрита до Резерфорда

Розробка уроку у формі симпозіуму за навчальною темою «Класичні уявлення про будову атома. Відкриття електрона. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома» в 11-му класі з медіапрезентацією (додається)
Попередній перегляд

Триває завантаження