Розробка проекту "Системно-діяльнісний підхід до уроку фізики в контексті освоєння нових державних стандартів"

У матеріалі авторка пише, що застосування інтерактивних технологій навчання сприяє формуванню в учнів умінь і навичок, застосування знань у варіативних ситуація, розумінню причинно-наслідкових зв’язків, виробленню особистих цінностей, створює атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні, змінює основне джерело мотивації навчання
Попередній перегляд

Триває завантаження