1169
Оцініть публікацію

"Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля"

Мета уроку – ознайомити з явищем самоіндукції, звернути увагу на те, що це окремий випадок явища ЕМІ та для нього можуть застосовуватися вже раніше отримані знання; ввести поняття "індуктивність"; продовжити формування вмінь аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати; розвив ати логічне мислення; виховувати наполегливість, кмітливість, уміння сприймати точку зору іншого.
Попередній перегляд

Триває завантаження