Методична розробка "Практичні роботи з фізики"

Посібник розроблено для активізації інтересу до вивчення фізики. При оцінюванні рівня володіння студентами практичними вміннями та навичками під час виконання експериментальних задач, робіт фізичного практикуму враховують знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження, оформлення рез ультатів дослідження, обчислювання похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.
Попередній перегляд

Триває завантаження