3
Оцініть публікацію
Профтехосвіта

Використання ТРКМ на уроках української літератури у старших класах

Розробка системи уроків вивчення роману Ю. Яновського „Вершники”. У матеріалі до уроків авторка пише, що час вимагає від учителя організувати процес навчання як дослідження учнями певної теми, організоване шляхом інтерактивної взаємодії між ними
Попередній перегляд

Триває завантаження