Розробка заняття «Глобальна мережа Інтернет: історія, розвиток, проблеми» з предмета «Інформаційні технології»

План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого – ознайомити з новими поняттями і термінами; вчити працювати з підручником, довідковою літературою, інтернет-джерелами; активізувати діяльність учнів на репродуктивному і творчому рівні, формува ти вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, порівнювати, запам'ятовувати; тренувати пам'ять, здібності, концентрувати увагу; розвивати асоціативне мислення, уяву; виховувати особистісні якості, що забезпечують успішність виконавської діяльності, існування та діяльності в колективі
Попередній перегляд

Триває завантаження