Збірник лабораторно-практичних завдань за професією "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"

У збірнику висвітлена тема «Теорія бухгалтерського обліку». Кожна підтема складається з практичної частини, питань для самоперевірки та контрольних тестів, які дозволять здобувачам освіти глибше та краще засвоїти вивчений матеріал.
Попередній перегляд

Триває завантаження