Розробка уроку "Сила слова - безмежна" з російської мови в 6-му класі

План-конспект уроку, мета якого – повторити і закріпити знання, вміння, навички з розділів: "Фонетика. Графіка", "Лексика. Фразеологія", "Морфемика. Словотвір. Орфографія", "Морфологія"; сприяти активному включенню в навчальний процес; формувати стійку мотивацію; розвивати артистичні, творчі здібнос ті, уміння працювати в групі; виховувати інтерес до вивчення мови, любов до поетичного слова
Попередній перегляд

Триває завантаження