Я - громадянин

Кількість годин: 3.

Предмет: суспільствознавство.

Мета та завдання:

1. Прищеплювати громадянські цінності й етичні установки.

2. Учити знаходити інформацію, оцінювати її та творчо використовувати.

3. Учити створю вати посібники, призначені для виховання інших.

Методи: робота в невеликих групах, самостійна робота, дискусія.

Підготовка до уроку: це повинен бути не перший урок, присвячений корупції. Учні вже мають знати, що таке корупція, і вміти розпізнавати її прояви.

ХІД УРОКУ 1

1. Тема записується на дошці.

2. Обговорюються та записуються на великому аркуші ціннісні установки, які, на думку учнів, необхідні громадянинові.

3. Обговорюється, які настільні ігри учні знають, у які з них грали в дитинстві, в які зараз люблять грати.

4. Пояснюється мета уроку: створити гру, в якій би відбивались життєві реалії - різні ситуації, правильні й неправильні, добрі й погані вчинки.

5. Якщо тема гри звужується, наприклад, «Корупція», «Правопорушення», указуються джерела, в яких можна знайти додаткові відомості.

6. Обговорюються умові та строки роботи. Звичайно уроки громадянського виховання бувають один раз на тиждень, тому варто намітити для виконання роботи два уроки.

7. Учні розраховуються на перший-четвертий (залежно від кількості учнів у класі), розсідаються по групах.

8. Учні у своїй групі обговорюють, гру якого типу вони будуть створювати, яку інформацію їм необхідно знайти, готовлять план своїх дій.

9. Домашнє завдання: зібрати матеріали для гри.

ХІД УРОКУ 2

1. Обмін досвідом результатів збору й підготовки матеріалів для гри.

2. Робота у групах зі створення ігор.

3. Домашнє завдання: закінчити створення гри, оформити її.

ХІД УРОКУ 3

1. Кожна група учнів представляє свою гру: пояснює умови гри, розповідає про новий досвід і труднощі, що виникли у процесі створення гри.

2. Групи обмінюються іграми, намагаються грати в них, з'ясовують із творцями гри неясні моменти.

3. Урок закінчується дискусією про новий досвід, етичні та громадянські цінності. На дошці знову вивішується аркуш паперу (на якому під час першого уроку були записані цінності), список цінностей та установок коректується.

Ігри можуть використовуватись на уроках громадянського виховання в молодших класах.

Зв'язки з антикорупційною освітою: сам навчальний процес розвиває вихованців, учить їх шукати матеріали, у творчу діяльність включаються не тільки учні, а й їхні близькі, знайомі.

Якщо з технічних причин створити гру не вдалось, учні діляться тільки досвідом та ідеями.

Автор: Е. Жукаускене