Конспект заняття "Виконання комплексу вправ на зміцнення м’язів пресу для розвитку фізичних якостей"

Мета – дати уявлення про основні види фізичної підготовки; сформувати навички оволодіння та вдосконалення техніки виконання вправ на розвиток м’язів пресу; розвивати фізичні якості, навички і міцність; формувати спеціальні вміння та навички техніки виконання вправ; формувати здоров’язбережувальні ко мпетентності; виховувати старанність, наполегливість.
Попередній перегляд

Триває завантаження