710
Оцініть публікацію

Рухова активність учнів - основа фізичного здоров’я

"Здоров’я - вид гармонії,
але його межі дуже широкі
й не у всіх однакові"

Великим щастям для людини вважається збереження здоров’я. Збереження здоров’я дитини, це першочергове завдання для родини та школи.

Існує багато визначень поняття здоров’я. Зокрема, Б ілля Райн - професор школи соціальної роботи Мак Гіллі університету (Канада) – пропонує концепцію поняття "здоров’я", в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймали життя, як колесо. Відповідно до цього світогляду, усе в життя має бути в гармонії, тобто кожна сфера життя має бути розвинута достатньою мірою - інтелектуальна, емоційна, фізична, соціальна, професійна, екологічна, психологічна.

Наші сучасні хлопчики та дівчатка, ті, для кого рухова активність є життєвою необхідністю та умовою для розвитку, рухаються недостатньо. Перехід з дитячого садка в школу супроводжується значним зниженням рухової активності дітей. "Руховий голод" і відсутність загартування знижують працездатність, пригнічують реактивність організму. Якщо невиправданий занадто ощадливий руховий режим триває роками, дитина прийде в життя непідготовленою, значно обмеженою у виборі професії.

За статистикою, до 24 годин на тиждень учні приділяють перегляду телепередач, старшокласники 85% денного часу вимушені проводити сидячи за робочим столом. Комп’ютерні ігри ще більше ускладнили порушення рухової активності дітей і підлітків.

Існуюча система фізичного виховання, коли діти займаються фізкультурою під час уроків фізкультури тричі на тиждень, дозволяє виробити ряд необхідних навиків, прищепити любов до спорту, однак не забезпечує необхідного рухового режиму. Уроки фізичної культури заповнюють дефіцит рухової активності лише на 21%.

В нашій школі організовані гурткові заняття з фізичного виховання. Тут досягається наступність між обов’язковими й позакласними формами занять, що є однією з важливих умов повноцінного процесу фізичного виховання. Однак цією позакласною спортивно-масовою роботою охоплено лише 35% дітей.

Відповідно до шкільного моніторингу стану здоров’я учнів, де щорічно порівнюються та аналізуються статистичні дані рівня захворюваності учнів, діти, задіяні у спортивних гуртках, менше хворіють.

Учні спеціальної та підготовчої групи не є пасивними учасниками уроків фізичної культури, вони виконують загальноукріплюючі вправи. З цього року відновлено традицію проведення загальнорайонної військово-патріотичної гри "Зірниця". Участь в у спортивних іграх та змаганнях є стимулом для покращення власних та загальнокомандних спортивних результатів учнів.

За даними моніторингу стану фізичного здоров’я – 15% учнів мають порушення постави. Запобігання сколіозу, його профілактика залишається однією з актуальних проблем шкільної гігієни. Вчителями школи розроблено відповідні вправи, які виконують учні на фізкультхвилинках.

У забезпеченні фізичного виховання дітей у сім’ї велику роль відіграють батьки. Саме вони є прикладом для своїх дітей у ставленні до фізичної культури. Прекрасна традиція: мати і батько самі вранці роблять ранкову зарядку й залучають до неї дітей, катаються разом з ними на лижах і велосипедах, беруть участь у походах і прогулянках.

Лише цілеспрямована робота школи та родинне виховання може забезпечити розуміння дитиною значення фізичного виховання. Навчально-виховний процес зумовлюється вагомим вкладом у зміцнення здоров’я підростаючого покоління та правильний фізичний розвиток, збільшення тривалості життя, формування в молоді найважливіших морально-вольових якостей, прищеплення відповідних санітарно-гігієнічних навичок, здійснення підготовки до участі в продуктивній праці.