2
Оцініть публікацію
Виховання

Морально-естетичне виховання учнів, шляхом створення експозиції шкільного музею „Дорогами тисячоліть”

На сьогоднішній день у школах особливо важливого значення набуває морально-естетичне виховання учнів. Останнім часом даному аспекту приділяється особлива увага. За таких умов важливим є впровадження різноманітних дисциплін, пов’язаних з галуззю мистецтва, та позакласних заходів, спрямованих на фо рмування естетичного смаку учнівської молоді. У цьому контексті актуальним постає питання введення у шкільну програму предметів культурологічної спрямованості.

Культурологічна спрямованість навчально-виховного процесу стає провідним принципом освіти. До шкільного розкладу вводяться нові навчальні дисципліни. До таких дисциплін належить курс "Світова художня культура". Цей курс всебічно художньо-естетично розвиває учнів, допомагає відчувати красу реального світу, його невичерпність і неповторність, а також красу, створену руками людини-митця (художника, скульптора, архітектора, композитора, поета, письменника), бачити, розуміти, захоплюватись, емоційно відгукуватись на неї.

На шляху виявлення основних аспектів культурологічного процесу постає необхідність зацікавлення учнів практичним завданням, яке б сприяло не тільки отриманню нових знань з уже відомих їм дисциплін, але й дозволило б сформувати особистісну систему духовних цінностей. Річ іде про створення мистецтва власноруч, руками учнів.

За таких умов найбільш вдалим та корисним, на мій погляд, є створення музею "Дорогами тисячоліть", який діє в нашій школі. Створення експозиції спрямоване на розвиток творчої активності дітей. На сьогодні види діяльності постійно змінюються, і це дає змогу дітям відчути особливості засобів художньої виразності у різних видах мистецтва, пережити радість від створення власних виробів.

В експозиції музею висвітлюється 3 періоди історії людства, і, відповідно, мистецтва, яке було створено в цей період: "Первісне суспільство", "Стародавній світ", "Середні віки".

"З чого все починалось?" - таке питання стояло перед нами на початку створення експонатів. Звертаємось до міжпредметних зв’язків: географія, біологія, історія, малювання…

У розділі "Доісторичний період" знайомимось з першими живими істотами - динозаврами, створюємо колективну роботу "Життя на Землі зародилося у теплому Океані" та "Планета Динозаврів". Але це наукова теорія, дітям пояснюється ще одна теорія виникнення життя на Землі – Біблійна. Це теж відображено на малюнках, макетах тощо.

Розвиваючи інтелектуальний потенціал дітей – дається завдання створити власне піктографічне письмо, яке було розповсюджене в первісному суспільстві.

Зразки печерного живопису, декоративного мистецтва, скульптури первісної людини теж знайшли місце серед музейних експонатів.

А що ж відбувалось в цей період на території України?

Чудова самобутня "Трипільська культура"! Керамічний посуд, прикрашений магічними знаками… Це диво, яке дісталось нам від наших предків, відтворене руками дітей і перенесене в сьогодення. Діалог культур – діалог століть! Стародавній світ висвітлено у мистецтві Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю, Греції, Риму, Африки, Америки, скіфської культури. Разом з дітьми мандруємо "дорогами тисячоліть" … Потрапляємо з однієї країни в іншу країну Стародавнього світу. У Єгипті відвідуємо фараонів, відтворюючи все побачене і почуте практично, а саме засобом макетування; захоплюємося красою і рівновагою розпису – створюємо "єгипетський канон"; вивчаємо декоративно-ужиткове мистецтво, ювелірну справу античних майстрів; відновлюємо все сучасними матеріалами та техніками: карбування, чеканка.

Далі "розшукуємо" античні міста на карті України. Що залишилося від них? Яка культурна спадщина нам дісталася? Ці питання ми задаємо і самі на них відповідаємо не тільки словом, але й практично (створюється "античне середовище": макет грецького театру, театральні маски, одяг, взуття греків, розпис античних ваз, карбування монет, тощо).

А як не згадати скіфів? Розглядаючи цю тему, широко використовуються культурні та історичні можливості рідного Києва. Перед розгляданням цієї теми обов’язково відбувається екскурсія до музею коштовностей у Лаврі. Коли діти на власні очі бачать скарби скіфських поховань, їм також хочеться спробувати власноруч відновити все те, що вони побачили і відчули.

Таким чином, ставиться завершальний акорд в темі "Стародавній світ та Україна".

Третій розділ музею – "Середні віки". Середньовіччя – дуже цікавий період в історії людства, саме в цей період формується українська національна культура. В данному випадку вона розглядається в контексті світової культури. Наголос робиться також на самобутню, неповторну Східну культуру (Китай, Японія). Учнями використовуються незвичайні техніки: батік (розпис на шовку), а також зовсім нові сучасні технології – малювання на каштані та ліплення з солоного тіста. Індивідуальність кожної дитини розкривається при створенні свого власного родового герба – на основі правил середньовічної геральдики. Кожен пишається своїм "родом" і хоче показати його могутність і знатність. Все це спонукає учнів до створення майже "нерукотворних" виробів.

Поряд з індивідуальними завданнями широко використовуються колективні роботи. Завдяки ним діти пізнають творче співробітництво, відчувають насолоду як від самостійної роботи, так і від колективної праці. Для колективної роботи пропонуються такі теми, як: "Бал в середньовічному замку", "Середньовічне місто", "Вітраж", "Українська писанка" тощо. Яскраво представлене і ужиткове мистецтво: вишивка, різьблення, ткацтво, писанкарство, вітальні листівки, витинанки, художній розпис. Тим самим підкреслюється значення і місце українського мистецтва в контексті світового.

Таким чином, розв’язання проблеми формування естетичного ставлення до мистецтва, сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, її активності, вмінню жити за законами добра і краси, збагаченню емоційно-естетичного досвіду, формуванню культури почуттів, розвитку загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості. Залучаючи дитину до духовної культури свого народу та народів світу, ми пробуджуємо почуття, які допомагають сформувати особисті моральні цінності.