240
Оцініть публікацію

Формування високодуховної творчої особистості засобами української родинної педагогіки

У статті розглядаються особливості та шляхи формування духовності школяра як стрижневого чинника системи цінностей людини. Проаналізовано виховні потенціали української родинної педагогіки та сучасної сім’ї, викладені основні форми духовного виховання в різних ланках закладу освіти при співпраці шко ли та сімї.
Попередній перегляд

Триває завантаження