Виховний проєкт "Внесок волонтерів України в розбудову сучасної держави"

Мета проєкту – ушанувати внесок волонтерів у розбудову сучасної держави; сприяти формуванню у здобувачів освіти розуміння єдності та цілісності України; сприяти розвитку почуття національної гідності та особистої відповідальності за долю держави, вихованню патріотичних почуттів та національної гідно сті кожного громадянина України.
Попередній перегляд

Триває завантаження