299
Оцініть публікацію

Стаття "Самоосвіта, її значення для формування професійної компетентності учителя"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.
Попередній перегляд

Триває завантаження