971
Оцініть публікацію

Презентація "Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи (додається медіапрезентація) авторка розкриває важливий процес життєдіяльності тварин - подразливість. Чітко і лаконічно знайомить учнів з органами чуттів (зір, слух, нюх, смак, дотик, рівновага) основних типів тварин: безхребетних (кишковопорожнинних, червів, членистоногих, молюсків)і хребетних (риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців).
Попередній перегляд

Триває завантаження