Тести "Обмін речовин"

Матеріал на заявлену тему подається з метою – перевірити знання учнів про роль метаболізму в живому організмі, про асиміляцію та дисиміляцію; розвивати вміння учнів установлювати причинно-наслідкові зв’язки між обміном речовин та енергією як основою функціонування біологічних систем; уміння використ овувати знання з інших предметів на уроці біології та у повсякденному житті; розвинути уміння самостійно вивчати та аналізувати фактичний матеріал з поданих тем.
Попередній перегляд

Триває завантаження