442
Оцініть публікацію

Розробка уроку "Одноосновні карбонові кислоти" з хімії в 10-му класі

План-конспект уроку, мета якого – знати, що таке карбонові кислоти, їх класифікацію, номенклатуру, ізомерію; знати будову карбоксильної функціональної групи; засвоїти фізичні та хімічні властивості; набути вміння складати рівняння реакцій, називати отримані сполуки за міжнародною номенклатурою; овол одівати вміння складання рівняння реакцій перетворень і розв’язувати розрахункові задачі
Попередній перегляд

Триває завантаження