Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Різноманітність і функції білків. Вивчення властивостей ферментів"

Мета роботи – навчити застосовувати на практиці теоретичні знання, самостійно узагальнювати експериментальні дані та робити певні висновки; дати уявлення про особливості атомного, молекулярного та полімерного рівня структурної організації білків; систематизувати знання й уміння; розкрити взаємозв’яз ок між властивостями та функціями білків у клітинах; експериментальним шляхом вивчати властивості органічних речовин; виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я, сприяти вибору здорового способу життя.
Попередній перегляд

Триває завантаження