Методичні рекомендації "Міжпредметна інтеграція як засіб формування цілісного наукового світогляду школярів"

У рекомендаціях розглянутодається проблема використання міжпредметної інтеграції, що служить засобом формування цілісного світогляду учнів, фактором оптимізації навчального процесу, основним засобом реалізації взаємозв’язку навчальних дисциплін при підготовці учнів до сприйняття нової інформації в п роцесі вивчення ними нового матеріалу, при закріпленні, узагальненні та систематизації сформованих знань, умінь і навичок учнів.
Попередній перегляд

Триває завантаження