Методична розробка "Цикл уроків з теми "Музика"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка подає цикл уроків у 10 класі (5 уроків), німецька вивчається як друга іноземна мова. Теми уроків є цікавими та близькими підліткам, оскільки стосуються їх повсякденного життя. Окрім практичних цілей (практика в читанні та аудіюванні, відпрацюванн я діалогічних та монологічних висловлювань) велику роль відіграють цілі розвивальні (розвиток мовленнєвих здібностей, вміння виділяти головне, узагальнювати та систематизувати) та виховні ( виховання допитливості, активності, уваги на уроці). Сучасні цифрові технології застосовуються на різних етапах уроку, що робить процес навчання цікавим, допомагає уникнути монотонності, активізує участь всіх учнів групи.
Попередній перегляд

Триває завантаження