Методична розробка "Види вправ у навчанні лексики на середньому етапі навчання"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що невід’ємною частиною процесу засвоєння лексики є вправи. Щоб вони являли собою цілісну систему, необхідно встановити типологію труднощів, розподілити матеріал відповідно до тем, етапів навчання, цільової направленості; ураховувати можлив ості тривалої та оперативної пам’яті, зорового, слухового, мовного, рукомоторного аналізаторів. Створення раціональної системи вправ є ключем до вирішення проблеми навчання іншомовного мовлення. Важливість системи вправ полягає в тому, що вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і організацію процесу навчання.
Попередній перегляд

Триває завантаження