504
Оцініть публікацію
5 з 5 на основі 1 оцінок

Стаття "Рольова гра як засіб підвищення мотивації навчання студентів технічних спеціальностей"

Стаття на заявлену тему подається з метою – формувати у студентів уміння читати та розуміти фахову літературу іноземною мовою, здійснювати відповідний переклад, писемне та усне спілкування професійно-орієнтованою іноземною мовою; знання іноземної мови на сьогодні є одним з необхідних факторів формув ання високоякісного фахівця.
Попередній перегляд

Триває завантаження