Методична розробка "Патріотизм як основа сучасного виховання дітей"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка подає розробку проблемного семінару, метя якого - виявити рівень знань педагогів про поняття "патріотизм"; розвивати творчу активність, нестандартність мислення, образну пам'ять, творчу уяву, швидкість та творчість думки; спонукати педагогів вико ристовувати прийоми творчості в практичній роботі; залучити педагогів до обговорення питань патріотичного виховання дошкільників, розкрити суть і значення праці батьків та педагогів з патріотичного виховання дітей, сприяти формування поваги, національної гордості, любові до своєї праці.
Попередній перегляд

Триває завантаження