647
Оцініть публікацію

Розробка заняття "Автоматизація обліку матеріальних цінностей"

План-конспект заняття з використанням цифрових технологій для здобувачів освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, мета якого – зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним; на заняттях з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" здобувачі освіти ма ють змогу отримати теоретичні знання та практичні навички роботи з бухгалтерськими програмами.
Попередній перегляд

Триває завантаження