54
Оцініть публікацію

Організація самостійної роботи студентів технікуму з дисципліни "Вища математика"

Навчальний комплекс для вивченням окремих тем курсу „Вища математика”. Він складається з таких розділів: „Форми організації самостійної роботи студентів”; „Програма самостійної роботи студентів”; „Завдання для обов’язкових домашніх робіт”; „Вправи та завдання для поточного контролю за самостійною ро ботою студентів” тощо
Попередній перегляд

Триває завантаження