Узагальнення досвіду на тему: «Соціальний розвиток дітей на уроках англійської мови з використанням проектних технологій» з англійської мови

Проектна робота дозволяє: ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність, оволодіння мовою в процесі спілкування; забезпечити активну практику для кожного учня групи з метою формування необхідних умінь і навичок мов леннєвої діяльності, а також лінгвістичну компетенцію на рівні, визначеному програмою; знайомити з краєзнавчою тематикою і шукати способи включення в активний діалог культур, сприймати мову як засіб міжкультурної взаємодії
Попередній перегляд

Триває завантаження