Методична розробка "Впровадженння елементів критичного мислення на уроках"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише: критичне мислення означає, що дитина використовує дослідницькі методи в навчанні, ставить перед собою питання й планомірно шукає на них відповіді. Сприймаючи нову інформацію, учні повинні її критично дослідити, породжувати власні судження с тосовно її достовірності, оцінити і визначити вагомість ідей
Попередній перегляд

Триває завантаження