Методична розробка "Формування життєвої компетентності як умова успішної самореалізації особистості"

У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що компетентнісний підхід полягає в зміщенні акценту з накопичування знань, умінь і навичок до формування й розвитку здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки та досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практ ики
Попередній перегляд

Триває завантаження