Стаття "Формування культури мовлення на уроках української мови"

У матеріалі авторка пише, що для формування культури мовлення на уроках української мови потрібно створювати систему організації навчальної діяльності, яка б ураховувала індивідуальні особливості учнів, забезпечувала розвиток комунікативних здібностей, удосконалювала культуру мовлення, сприяла створ енню усних і письмових висловлювань різних типів і стилів мовлення в різноманітних ситуаціях
Попередній перегляд

Триває завантаження