Методична розробка "Наскрізні лінії як соціально значущі надпредметні теми"

У матеріалах до теоретичного семінару авторка наголошує, що загальноосвітні орієнтири, описані в Основах Стандарту освіти, зосереджені на вміннях, навичках, ставленнях, якостях, що віддзеркалює цілісність особистості, баланс між емоційною, мисленнєвою і діяльнісною сферами
Попередній перегляд

Триває завантаження