Методична розробка "Упровадження в навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої системи навчання"

Особистісно зорієнтований підхід у навчанні є основним структурним елементом навчального процесу, що сприяє вдосконаленню загальної середньої освіти переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, на формування функціональних, мотиваційних і соціальних компетентностей.
Попередній перегляд

Триває завантаження