Мовленнєва діяльність – засіб спілкування, пізнання, навчання

Оволодіння мовою і мовленням – одна з десяти ключових компетентностей нової української школи, яка потрібна для успішної самореалізації. Розвитку усного мовлення дитини сприяють не тільки уроки, а й усе життя – гра, посильна праця, спілкування з дорослими та ровесниками у повсякденному житті. Важлив им засобом у формуванні мовлення є навчання в широкому розумінні слова. Навчання мови – цілеспрямований процес розвитку пізнавальних задатків дітей, засвоєння ними елементарних знань про навколишню дійсність, формування комунікативних умінь і навичок.
Попередній перегляд

Триває завантаження