Стаття "Формування життєвих компетентностей молодших школярів методами латерального мислення"

Необхідною умовою неперервної освіти є вміння вчитися впродовж життя. Навчити вчитися – навчити користуватися тим інструментом, без якого оволодівати знаннями щороку ставатиме дедалі важче, без якого дитина втрачатиме зацікавлення навчальним процесом. Створити атмосферу співпраці, вільного обміну ду мками, ситуацію вибору, постійну активну взаємодію всіх учнів допомагають методи латерального мислення.
Попередній перегляд

Триває завантаження