Стаття "Педагогіка партнерства в НПП "Інтелект України"

Стаття розкриває зміст поняття "педагогіка партнерства" в Новій українській школі. Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками повинна замінити односторонню авторитарну комунікацію "учител ь – учень".
Попередній перегляд

Триває завантаження