321
Оцініть публікацію

Стаття "Мобільні технології як засіб комунікативного розвитку здобувачів освіти на уроках мовно-літературної освітньої галузі"

Стаття на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів, що запровадження ІКТ в освітній галузі може перейти у системний процес, який охоплює всі види діяльності, оскільки ІКТ суттєво розширюють можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи у здобувача осві ти важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності; використання цифрових технологій мотивує учнів до продовження навчання та сприяє переходу до інтерактивного процесу отримання знань.
Попередній перегляд

Триває завантаження