270
Оцініть публікацію

Стаття "Навчання граматичного матеріалу у І-ІІ класах Нової української школи"

Стаття на заявлену тему подається з метою – ознайомити вчителів з новими підходами та методиками викладання граматики англійської мови у 1-2 класах Нової української школи; розкрити шляхи впровадження інновацій та способи їхнього застосування; матеріал статті допоможе ефективно організувати засвоєнн я граматичних явищ відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти.
Попередній перегляд

Триває завантаження