213
Оцініть публікацію

Стаття "Пізнавальні інтереси студентів на заняттях словесності"

Стаття на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів на те, що у кожного викладача-словесника є значний резерв можливостей, щоб зацікавити студентів літературою, а головне – повернути цікавість здобувачів освіти до читання літературних творів як необхідної якості пізнання навколишньо го світу.
Попередній перегляд

Триває завантаження