117
Оцініть публікацію

Стаття "Лінгводидактичні засади формування діалогізації учнів на уроках української мови"

Стаття на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів на те, що для формування навичків діалогічного мовлення на уроках української мови вчитель має керуватися певними принципами та методами, для прикладу у лінгводидактиці розроблено систему методів і вправ, в основу яких покладено пр овідні підходи у навчанні української мови, які докладно висвітлено у даній статті: метод бесіди, метод спостереження, комунікативний метод тощо.
Попередній перегляд

Триває завантаження