149
Оцініть публікацію

Стаття "Мовні трансформації воєнного часу"

Стаття на заявлену тему подається з метою – дослідити інноваційні зміни у мові сучасних українських ЗМІ не лише на мовному, а й на поняттєвому рівнях на прикладі неологізмів, які пов'язані з воєнним часом; у даній розробці звернено увагу на виявлення причин набуття новою лексикою позитивних та нега тивних відтінків.
Попередній перегляд

Триває завантаження