251
Оцініть публікацію

Стаття "Створення умов для формування інформаційно-комунікативних навичок учнів на уроках інформатики"

Стаття на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів на необхідність професійно розвиватися упродовж усього життя, самостійно й творчо здобувати інформацію, організовувати дитиноцентричний процес із максимальним наближенням навчання та виховання конкретної дитини до її сутності, здіб ностей, можливостей, потреб, запитів і життєвих планів.
Попередній перегляд

Триває завантаження