309
Оцініть публікацію

Стаття "Технологія розвитку критичного мислення при викладанні професійно орієнтованих дисциплін"

Стаття на заявлену тему подається з метою – поділитися власним досвідом з педагогами, які існують технології розвитку критичного мислення, що використовуються у процесі навчання здобувачів освіти як сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають студентів до дослідницької творчої акт ивності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу та узагальнення одержаних знань; така технологія допомагає готувати майбутніх фахівців, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших.
Попередній перегляд

Триває завантаження