Стаття "Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів молодшого шкільного віку"

Стаття на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів на те, що вивчення моделі впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній простір учнів початкових класів сприяє реалізації пріоритетних завдань початкової освіти, гармонійному розвитку дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, вихованню загальнолюдських цінностей, підтримці життєвого оптимізму, розвитку самостійності, творчості та допитливості.
Попередній перегляд

Триває завантаження