19
Оцініть публікацію

Методичні вказівки до проведення заняття з геометрії

План-конспект заняття за навчальною темою «Конус» з медіапрезентацією, мета якого - дати поняття про поверхні тіл обертання, розглянути конус, зрізаний конус, їх елементи та перерізи конуса; навчити студентів зображувати конус, зрізаний конус, формувати навички та вміння знаходити площі поверхонь ко нуса, застосовувати набуті знання на практиці
Попередній перегляд

Триває завантаження