623
Оцініть публікацію

Розв’язування задач на обчислення Sп.п та об’єму призми, паралелепіпеда

Конспект заняття на заявлену тему, мета якого - повторити основні властивості призми і паралелепіпеда, закріпити формули для знаходження площі поверхні та об’єму тіл, формувати уміння розв’язувати задачі, використовуючи властивості призми та паралелепіпеда; узагальнити знання з теми; показати практи чне застосування одержаних знань; розвивати логічне мислення, просторові уявлення, увагу, пам’ять; виховувати охайність, культуру поведінки
Попередній перегляд

Триває завантаження